10th International School on Nuclear Power

Following the tradition of previous years, Ministry of Energy and National Centre for Nuclear Research in cooperation with the Faculty of Physics of University of Warsaw and State Enterprise Radioactive Waste Management Plant organize 10th International School on Nuclear Power, which will take place in Warsaw, in Swierk and Rozan on November 26-29, 2018.

10. Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

Kontynuując tradycję poprzednich lat, Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przedsiębiorstwem Państwowym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych organizują 10. Międzynarodową Szkołę Energetyki Jądrowej, która w tym roku odbędzie się w dniach 26-29 listopada 2018 w Warszawie, w Świerku i w Różanie.

New Topics

The School will deal with the problems of the future of nuclear power, nuclear fuel cycle, influence of low radiation doses on human health, management of radioactive waste, safety issues in III generation nuclear power plants and nuclear power application for propulsion of the rockets going to Mars.

International Experts

Similarly as in the previous years the majority of lectures will be presented by international experts from many countries. They will share with the listeners their real expert knowledge in chosen areas, especially interesting for Polish community at the present stage of development of Polish Program of Nuclear Power. The lectures will be presented mainly in English, but with competent simultaneous interpretation in Polish.

Great Workshops

On November 26 and 29 there will be workshops organized in the Świerk Nuclear Centre and in the National Repository for Radioactive Waste in Rozan.

12

Countries

24

speakers

2

workshops

200

attenders

Full program of lectures and workshops

Pełny program wykładów oraz warsztatów

MATERIALS FOR DOWNLOAD

MATERIAŁY DO POBRANIA

 Presentations and pictures from X International School on Nuclear Power

 Presentations are available for download  here

ORGANIZERS

ORGANIZATORZY

COOPERATION

WSPÓŁPRACA

PARTNERS OF NATIONAL CENTRE FOR NUCLEAR RESEARCH

PARTNERZY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY