9th International School on Nuclear Power

Following the tradition of previous years, Ministry of Energy and National Centre for Nuclear Research in cooperation with the Faculty of Physics of Warsaw University and State Enterprise Radioactive Waste Management Plant organize 9th International School on Nuclear Power, which will take place in Warsaw, in Swierk and Rozan on November 14-17, 2017.

9. Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

Kontynuując tradycję poprzednich lat, Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przedsiębiorstwem Państwowym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych organizują 9. Międzynarodową Szkołę Energetyki Jądrowej, która w tym roku odbędzie się w dniach 14-17 listopada w Warszawie, w Świerku i w Różanie.

New Topics

The School will deal with the problems of the future of nuclear power, nuclear fuel cycle, influence of low radiation doses on human health, management of radioactive waste, safety issues in III generation nuclear power plants and nuclear power application for propulsion of the rockets going to Mars.

International Experts

Similarly as in the previous years the majority of lectures will be presented by international experts from many countries. They will share with the listeners their real expert knowledge in chosen areas, especially interesting for Polish community at the present stage of development of Polish Program of Nuclear Power. The lectures will be presented mainly in English, but with competent simultaneous interpretation in Polish.

Great Workshops

On November 14 and 17 there will be workshops organized in the Świerk Nuclear Centre and in the National Repository for Radioactive Waste in Rozan. In addition, there will be a Technical Meeting of Visegrad Initiative for Nuclear Cooperation VINCO, held on November 17 in parallel with the other workshops.

12

Countries

20

speakers

3

workshops

200

attenders

Full program of lectures and workshops

Pełny program wykładów oraz warsztatów

VENUE

University of Warsaw
Biological and Chemical Research Centre
101 Żwirki i Wigury St.
Warsaw

LOKALIZACJA

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

REGISTRATION

Registration is open till November 10!

 • Main session – LECTURES
  • no fee for all participants,
  • limit – 200 people,
  • the lectures will be presented mainly in English, but with competent simultaneous interpretation in Polish.
 • WORKSHOPS in Świerk Nuclear Centre and National Repository for Radioactive Waste in Rozan
  • fee – students – 40 EUR, regular – 50 EUR,
  • limit – 50 people for each workshop,
  • workshops will be conducted only in Polish.
 • VINCO Technical Meeting
  • no fee for all participants,
  • limit – 100 people,
  • the lectures will be presented only in English.

REJESTRACJA

Rejestracja trwa do 10 listopada!

 • Sesja główna – WYKŁADY
  • udział bezpłatny dla wszystkich uczestników,
  • limit miejsc – 200,
  • wykłady prowadzone będą w języku polskim i angielskim, organizator zapewnia symultaniczne tłumaczenie w obie strony.
 • WARSZTATY w Ośrodku Jądrowym Świerk oraz Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych
  • opłata – studenci i doktoranci – 120 zł, pozostali 160 zł,
  • limit miejsc 50 osób na dany warsztat każdego dnia,
  • warsztaty prowadzone są w języku polskim bez tłumaczenia na język angielski.
 • VINCO Technical Meeting
  • udział bezpłatny dla wszystkich uczestników,
  • limit miejsc – 100,
  • warsztat prowadzony będzie w języku angielskim bez tłumaczenia symultanicznego na język polski.

ORGANIZERS

ORGANIZATORZY

COOPERATION

WSPÓŁPRACA

PARTNERS OF NATIONAL CENTRE FOR NUCLEAR RESEARCH

PARTNERZY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH