Registration completed / Rejestracja zakończona

Thank you! / Dziękujemy!

8th International School on Nuclear Power

National Centre for Nuclear Research in Świerk continued in 2015 the cycle of International Schools on Nuclear Power, which has already become a permanent feature of activities in the area of nuclear power development in Poland.
In the period of 26-30 October, 2015 in cooperation with the Ministry of Economy and the public utility Radioactive Waste Management Enterprise, the Centre organized the 8th International School on Nuclear Power.

8. Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

Narodowe Centrum Badań Jądrowych kontynuuje ideę organizacji Szkoły Energetyki Jądrowej, która stała się już trwałym elementem działań edukacyjnych w zakresie energetyki jądrowej w Polsce.
W dniach 26-30 października 2015 roku we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut zorganizował w Warszawie oraz w Świerku 8. Międzynarodową Szkołę Energetyki Jądrowej.

9

Countries

26

speakers

3

workshops

180

participants

PRESENTATIONS

PREZENTACJE

Dzień 1 • Day 1

1. Otwarcie Szkoły • School opening
dr hab. K. Kurek, Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych • Director of National Centre for Nuclear Research

2. Status Programu Polskiej Energetyki Jądrowej • Status of Polish Nuclear Energy Program
Z. Kubacki, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki • Director of Nuclear Energy Department, Ministry of Economy

3. Program budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce • Program of first nuclear power plant construction in Poland
J. Cichosz, Prezes PGE EJ 1 • Chairman of PGE EJ 1

4. Rola firmy AMEC jako Organizacji Wsparcia Technicznego w rozwoju energetyki jądrowej w Wielkiej Brytanii • Role of AMEC as a TSO in nuclear power development in the UK
D. Boath, Vice President Chief Engineer AMEC Clean Energy Europe • Vice President Chief Engineer AMEC Clean Energy Europ

5. Środowiskowe korzyści energetyki jądrowej • The environmental benefits of nuclear energy
B. Comby, President of Environmentalists For Nuclear Energy, France • Prezes Stowarzyszenia Environmentalists For Nuclear Energy, Francja

6. Energia jądrowa to życie – wszyscy powinni zrozumieć konieczność zmiany podejścia do energii jądrowej • Nuclear is for Life, All should understand the need to change the culture
Prof. dr W. Allison, Uniwersytet w Oksfordzie, Wielka Brytania • Oxford University, United Kingdom

7. Rola energetyki jądrowej w Państwowym Programie Energetycznym Republiki Czeskiej i jej uzasadnienie • The role of nuclear power in the State Energy Concept of the Czech Republic and its justification
Dr J. Misak, Dyrektor ds. Strategii, Nuclear Research Institute Rez, Czechy • Director for Strategy, Nuclear Research Institute Rez, Czech Republic

8. Niemiecka transformacja energetyczna “Energiewende” – czy jest to opłacalna droga do zrównoważonej gospodarki nisko emisyjnej? • The German “Energiewende” – a viable path toward a sustainable low carbon energy future?
Prof. dr A. Voss, Uniwersytet w Stuttgarcie, Niemcy • University of Stuttgart, Germany

9. Renesans energetyki jądrowej na świecie • Nuclear power renaissance over the world
Ł. Koszuk, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Polska • National Centre for Nuclear Research, Poland

10. Ekonomiczne i techniczne aspekty brytyjskiego programu rozwoju energetyki jądrowej prowadzonego przez Electricité de France • Economic and technical aspects of UK nuclear power program led by Electricité de France
F. Reilly, PwC, Wielka Brytania • PwC, Great Britain 

11. PROCES WYBORU I OCENY LOKALIZACJI EJ – SESJA TRENINGOWA • SITING ISSUES – TRAINING SESSION
Prof. dr A. Strupczewski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Polska • National Centre for Nuclear Research, Poland

12. Status procesu oceny lokalizacji dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce Status of siting studies in Poland
M. Stryjecki, Dyrektor Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, PGE EJ 1, Polska • Director of Siting, infrastructure and Environment Protection Office, PGE EJ 1, Poland

Dzień 2 • Day 2

13. Skutki zdrowotne wydobycia uranu • Health effects of uranium mining
Prof. dr A. Strupczewski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, PolskaNational Centre for Nuclear Research, Poland

14. Uran dla zrównoważonego jądrowego cyklu paliwowego • Uranium for sustainable nuclear fuel cycle
Prof. dr H.-M. Prasser, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Szwajcaria Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Switzerland

15. ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE – SESJA TRENINGOWA • RADIOACTIVE WASTE – TRAINING SESSION
Korczyc, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, PolskaRadioactive Waste Management Plant, Poland

16. Odkrycie promieniowania X • The discovery of X rays
Prof. dr hab. A.K. Wróblewski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, PolskaFaculty of Physics, Warsaw University, Poland

17. Projektowanie i budowa obiektów jądrowego cyklu paliwowego • Design and construction of nuclear fuel cycle facilities
C. Hueso Ordoñez, IDOM, HiszpaniaIDOM, Spain

MEDYCYNA NUKLEARNA • NUCLEAR MEDICINE

18. Promieniowanie jonizujące w diagnostyce i terapii w nowoczesnej medycynie • Ionizing radiation in diagnostic and treatment in modern medicine
Prof. dr hab. N. Golnik, Warsaw Politechnika Warszawska PolskaWarsaw Technical University, Poland

19. Hadrony w radioterapii • Hadrons in radiotherapy
Prof. dr hab. P. Olko, Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, PolskaInstitute of Nuclear Physics, Polish Academy of Science, Poland

20. Pozytonowa Tomografia Emisyjna w medycynie • Positron Emission Tomography in medicine
Prof. dr hab. n. med. L. Królicki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, PolskaMedical University of Warsaw, Poland
część 1 part 1 / część 2 part 2

21. Radioizotopy w medycynie • Radioisotopes in medicine
dr hab. R. Mikołajczak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM, PolskaNational Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM, Poland

ELEKTROWNIE JĄDROWE DLA UNII EUROPEJSKIEJ • NUCLEAR POWER PLANTS FOR EU

22. Solidność rozwiązań projektowych reaktora EPR – Analiza w Międzynarodowym Programie Ocen Projektów Reaktorów • Robustness of the EPR reactor design – Analysis through the Multinational Design Evaluation Program
C. Mayoral, Licensing Manager, AREVA

23. Advanced Chinese Reactor spełnia wymagania Unii Europejskiej • Advanced Chinese Reactor meets EU requirements
Y. Maochun, China General Nuclear Power Corporation

24. Innowacje w projektach reaktorow jądrowych firmy GE Hitachi • Innovations in GE Hitachi’s nuclear reactor designs
D. Powell, GE Power & Water

25. Jak reaktor AP1000 zaprojektowany dla USA spełnia wymagania brytyjskie • How AP1000 developed for the USA meets UK regulations
J. Gorgemans, Westinghouse

program_pdf

FULL PROGRAM IN ENGLISH

PEŁNY PROGRAM W JĘZYKU POLSKIM

Venue / Lokalizacja

The main session of the School will be held in the conference room at the Novotel Warszawa Airport.

Novotel Warszawa Airport

1 Sierpnia St. 1, 02-134 Warsaw

Accessible by public transport:
Bus: 175, 188, Station: NOVOTEL

5 km from Central Station

more information

COOPERATION

WSPÓŁPRACA

mg

PARTNERS AND SPONSORS

PARTNERZY I SPONSORZY