9th International School on Nuclear Power

Following the tradition of previous years, Ministry of Energy and National Centre for Nuclear Research in cooperation with the Faculty of Physics of Warsaw University and State Enterprise Radioactive Waste Management Plant organize 9th International School on Nuclear Power, which will take place in Warsaw, in Swierk and Rozan on November 14-17, 2017.

9. Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

Kontynuując tradycję poprzednich lat, Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przedsiębiorstwem Państwowym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych organizują 9. Międzynarodową Szkołę Energetyki Jądrowej, która w tym roku odbędzie się w dniach 14-17 listopada w Warszawie, w Świerku i w Różanie.

New Topics

The School will deal with the problems of the future of nuclear power, nuclear fuel cycle, influence of low radiation doses on human health, management of radioactive waste, safety issues in III generation nuclear power plants and nuclear power application for propulsion of the rockets going to Mars.

International Experts

Similarly as in the previous years the majority of lectures will be presented by international experts from many countries. They will share with the listeners their real expert knowledge in chosen areas, especially interesting for Polish community at the present stage of development of Polish Program of Nuclear Power. The lectures will be presented mainly in English, but with competent simultaneous interpretation in Polish.

Great Workshops

On November 14 and 17 there will be workshops organized in the Świerk Nuclear Centre and in the National Repository for Radioactive Waste in Rozan. In addition, there will be a Technical Meeting of Visegrad Initiative for Nuclear Cooperation VINCO, held on November 17 in parallel with the other workshops.

12

Countries

20

speakers

3

workshops

200

attenders

Full program of lectures and workshops

Pełny program wykładów oraz warsztatów

PRESENTATIONS

PREZENTACJE

1. PROGRAM ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE / POLISH NUCLEAR ENERGY PROGRAM

1.1 Status Programu Polskiej Energetyki Jądrowej / Status of Polish Nuclear Energy Program
Dr J. Sobolewski, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Energii / Director, Nuclear Energy Department, Ministry of Energy, Poland

1.2 Program budowy pierwszej elektrowni jądrowej w PolsceProgram of first nuclear power plant construction in Poland
K. Sadłowski, Prezes PGE EJ 1 / President of PGE EJ 1, Poland

1.3 Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? / How to integrate a nuclear power plant into the Polish power system
Z. Uszyński, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / PSE S.A., Poland

 

2. ATOM DLA PRZYSZŁOŚCI / ATOMS FOR THE FUTURE

2.1 Energia jądrowa niezbędna dla zrównoważonego rozwoju / Nuclear power and sustainable development
Dr H-Holger Rogner, International Institute for Applied Systems Analysis, Austria

2.2 Finansowanie projektów jądrowych w Europie / Financing on nuclear projects in Europe
A. Goicea, FORATOM, Belgia

2.3 Reaktory HTR w polskiej strategii rozwoju energii jądrowej / HTR reactors within Polish strategy of nuclear energy development – PART 1 (prof. G. Wrochna), PART 2 (dr T. Schibata)
Prof. dr hab. G. Wrochna, Narodowe Centrum Badań Jądrowych / National Centre for Nuclear Research, Poland
Dr T. Shibata, Japan Atomic Energy Agency, Japonia

 

3. CYKL PALIWOWY / FUEL CYCLE

3.1 Stan i prespektywy dostaw paliwa jądrowego / An update of the nuclear fuel supply industry
M. Mori, Manager Marketing & Sales, URENCO, UK/Germany/Netherland

3.2 Recykling paliwa jądrowego – powody i perspektywy / Recycling of nuclear fuel – reasons and perspectives
Dr inż. A. Strupczewski, prof. NCBJ, Narodowe Centrum Badań Jądrowych / National Centre for Nuclear Research, Poland

 

4. 150. ROCZNICA URODZIŃ MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE / 150TH ANNIVERSARY OF MARIA SKŁODOWSKA-CURIE’S BIRTH

4.1 Maria Skłodowska-Curie – wielkość uczonej / The great scientist – Maria Skłodowska-Curie
Prof. dr hab. A.K. Wróblewski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski / Faculty of Physics, University of Warsaw, Poland 

 

5. OCHRONA RADIOLOGICZNA / RADIATION PROTECTION

5.1 Czy konieczne było ewakuowanie ludności wokół Czarnobyla i Fukushimy? Jakie zmiany są potrzebne w przepisach dotyczących ochrony radiologicznej? / Has it been necessary to evacuate population around Chernobyl and Fukushima? What changes are needed in radiation protection regulations?
Dr M. Doss, Scientists for Accurate Radiation Information S.A.R.I., USA

5.2 Bezpieczeństwo ludności w sąsiedztwie składowiska odpadów promieniotwórczych / Safety of population around radioactive waste repository
A. Korczyc, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych / Division of Radioactive Waste Disposal, Poland

 

6. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROWNI JĄDROWYCH / SAFETY OF NUCLEAR POWER PLANTS

6.1 Jak China National Nuclear Corporation udało się sprawnie i szybko zbudować reaktory III generacji? / Secondary passive residual heat removal system R&D and engineering applications
L. Ren, China General Nuclear Power Corporation, Chiny

6.2 Ujemny współczynnik reaktywności w reaktorze EPR – wpływ na przebieg awarii z rozerwaniem obiegu pierwotnego lub obiegu parowego / Negative power reactivity coefficient in EPR – influence on primary system break (LOCA) and steam line break (SLB) accidents
A. Panichi & J. Galarin, EDF, Francja

6.3 Doświadczenia z oceny bezpieczeństwa reaktora ABWR w Wielkiej Brytanii i ich znaczenie dla Polski / Experiences from the UK safety case assessment of the ABWR and relevance for Poland
D. Hinds & K. Okumura, GE Hitachi, USA/Japonia

6.4 Jak w przypadku ciężkiej awarii ze stopieniem rdzenia zapewnia się bezpieczeństwo reaktorów APR1400 budowanych w Korei Południowej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich / How is the safety of APR-1400 in case of core melt accidents assured in NPPs being built in Korea and in the United Arab Emirates
D.H. Hwang, Korea Hydro & Nuclear Power, Korea Południowa

6.5 Podstawy bezpieczeństwa reaktora CANDU: ograniczanie i kompensowanie reaktywności dodatniej / CANDU safety basis: limiting & compensating for positive reactivity insertion
Dr A. Lee, Manager, Physics, Licensing and Safety, SNC-Lavalin, Kanada

 

7. SKUTKI FUKUSHIMY / FUKUSHIMA IMPACTS

7.1 Skutki awarii w Fukushimie / The effects of the Fukushima accident
Prof. dr hab. L. Dobrzyński, Narodowe Centrum Badań Jądrowych / National Centre for Nuclear Research, Poland

 

8. KONKURENCYJNOŚĆ ENERGETYKI JĄDROWEJ / COMPETITIVENESS OF NUCLEAR POWER

8.1 Czy morskie farmy wiatrowe są konkurencją dla energetyki jądrowej? / Are offshore wind farms competitive to nuclear?
Dr inż. A. Strupczewski, prof. NCBJ, Narodowe Centrum Badań Jądrowych / National Centre for Nuclear Research, Poland

 

9. KIERUNEK: MARS / DESTINATION: MARS

9.1 Reaktory jądrowe dla kosmosu / Nuclear reactors for space
Z. Hodgson, National Nuclear Laboratory, Wielka Brytania

9.2 Ochrona radiologiczna w kosmosie / Space radiation protection
Dr. n. med. U. H. Straube, Medical Operations & Space Medicine, European Astronaut Centre Department, Europejska Agencja Kosmiczna, Niemcy

ORGANIZERS

ORGANIZATORZY

COOPERATION

WSPÓŁPRACA

PARTNERS OF NATIONAL CENTRE FOR NUCLEAR RESEARCH

PARTNERZY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH